Home

 MEGASERVING d.o.o. je društvo za proizvodnju, promet i usluge u oblasti elektrotehnike niskog i srednjeg napona prvenstveno automatike i industrijske elektronike.

 MEGASERVING d.o.o. je firma koja se bavi dizel-elektroagregatima, automatizacijom mašina i pogona i industrijskom elektronikom tj. izradom i montažom opreme iz tih oblasti, kao i popravkama i servisima postojece opreme te vrste.

 Oblast agregata je u celosti pokrivena, pocevši od servisa i popravki dizel motora,generatora i automatike agregata, prodaje i montaže, pa do modernizacije stare upravljacke automatike najnovijom mikoprocesorskom tehnologijom sa mogucnošcu GSM dojave,alternativnog rada kao i sinhronizacije rada dva agregata.

 Automatizacije mašina i pogona je sve više zastupljena delatnost MEGASERVING-a. Posebno je izražena automatizacija mašina kroz kooperacije sa ostalim ucesnicima u procesu izrade (tehnolog, bravar i dr.), pa tako na tržištu postoji velik broj naših automatizovanih mašina iz raznih oblasti:od pletacica za žicu, mašina za CIP-ovanje, pa do mašina za izradu stiroporskih plafonskih obloga.   Automatizacija linija i pogona je zastupljena kroz projekte silosa,linija za transport, pakovanje, paletiziranje, kao i servis i održavanje kompletno automatizovanih pogona.

 U oblasti industrijske elektronike vršimo izradu specificnih elektronskih uredaja po zahtevu i specifikaciji korisnika kao i popravku raznih vrsta elektronskih uredaja kao sto su PLC, DC drive, encoder itd.

 SERVIS MEGA je prvoosnovana firma(1997.god.)koja se bavi izvodenjem radova i servisima.