Automatika

 Automatizacija mašina i proizvodnih procesa.

 Mašina za automatsko pletenje zicane ograde:

 masina za automatsko pletenje zicane ograde ormar automatike za pletenje zicane ograde 

 Mašina za izradu stiroporskog bloka:

 

 Mašina za izradu plafonskih obloga:

   

Automatizacija silosa sa PLC i scadom: